Select Page

AGR

OPENING MARKETS


Linking for SUCCESS

JEMI GJITHË DUHET TË MË SHUMË

Zyrat Konsultative në Evropë, SHBA, Rusi, Ballkan, Afrikë dhe të gjithë LATAM.

Puna jonë flet për SHBA

Më shumë se 60 misione tregtare në më shumë se 20 vende me një numër më shumë se 700 agjenda biznesi.

ALITETET TUAJ JANË KRYESORE PËR SUKSESIN E SOT

Ne kemi më shumë se 75,000 kontakte me fuqinë vendimmarrëse në bazën tonë të të dhënave. Këshillimi i ministrive dhe ministrive dhe bashkëpunimi me trupin diplomatik.

SHERBIMET TONA

Ne mund të bëjmë për ju më shumë se sa imagjinoni.

Opening Markets

Zbatimi jashtë vendit në një mënyrë të suksesshme, serioze, të qëndrueshme dhe të qëndrueshme me kalimin e kohës.

Kërko për Investitorët

Ne gjejmë zgjidhjen e duhur financiare për çdo nevojë.

Takimet Diplomatike

Ne organizojmë takime me zyrtarë të lartë publikë nëse projekti ose pala e interesuar e kërkon atë.

Konsulencë Komerciale - Real Estate

Ne gjejmë blerësin.

Contacto y Redes

Queremos saber de usted.

Déjenos su información